Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης, υπηρεσίες καθαριότητας. Πολυετής υποχρέωση με δέσμευση ποσού στο τρέχον οικ. έτος 6.254,83€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 1.745,17€

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022
image_print