1

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης, υπηρεσίες καθαριότητας. Πολυετής υποχρέωση με δέσμευση ποσού στο τρέχον οικ. έτος 6.254,83€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 1.745,17€