Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας(τηλεφωνικά τέλη)

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print