1

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας(τηλεφωνικά τέλη)