Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
image_print