Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου πάρκινγκ του Α.Π.Κ. «Δ. Κραχτίδης»

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016
image_print