1

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου πάρκινγκ του Α.Π.Κ. «Δ. Κραχτίδης»