Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Δράμας του δημοτικού χώρου επί της οδού Βάρναλη 4 λόγω των έργων ΒΑΑ

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print