Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για « ταχυδρομικά τέλη» και «τέλη τεχνικού ελέγχου»

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012
image_print