Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 73.677,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
image_print