1

Έγκριση διενέργειας ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 73.677,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)