Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση διενέργειας εργασιών – προμηθειών οικονομικού έτους 2016 της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016
image_print