Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 151 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Προαστείου αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας των Τιγγιρίδη Βασίλειου και Δημητροπούλου Μαρίνας, επί αγροτικής οδού

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print