Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ »

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
image_print