Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ »