Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης Δήμου Δράμας Dramaica για το έτος 2022 και έγκριση ανάθεσης της φύλαξης της εκδήλωσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print