Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης της εφαρμογής web-services για τις εφαρμογές μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
image_print