Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2019
image_print