Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εκτυπώσεις.Πολυετής δαπάνη , στο τρέχον οικ. έτος δέσμευση ποσού 750,05€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 2.249,88€

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print