Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ»ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ& ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2019
image_print