Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016
image_print