Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.Μετακίνηση Αντιδημάρχου και Ειδικού Συμβούλου στη Σόφια Βουλγαρίας.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print