1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.Μετακίνηση Αντιδημάρχου και Ειδικού Συμβούλου στη Σόφια Βουλγαρίας.