Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 723 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (22-04-2020) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2020.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
image_print