Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ” — ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021
image_print