Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ- ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ- ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ -ΝΑΞΟΥ)

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
image_print