1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ- ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ- ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ -ΝΑΞΟΥ)