Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΜΤ 7806 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
image_print