Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( ΑΡΙΘΜ. 2521057206 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 16/10/2017 ΕΩΣ 15/12/2017)

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018
image_print