1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( ΑΡΙΘΜ. 2521057206 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 16/10/2017 ΕΩΣ 15/12/2017)