Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ Β)

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
image_print