1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ Β)