Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων ανταλλακτικών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Φιλαρμονικών, του Δήμου Δράμας και του Καλού Αγρού.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021
image_print