Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ανταλλακτικών, για την ανακατασκευή του πλυντηρίου κάδων του Δήμου μας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-48011, ώστε να τεθεί σε χρήση της υπηρεσίας, με απ ευθείας ανάθεση

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012
image_print