1

Προμήθεια ανταλλακτικών, για την ανακατασκευή του πλυντηρίου κάδων του Δήμου μας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-48011, ώστε να τεθεί σε χρήση της υπηρεσίας, με απ ευθείας ανάθεση