Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια καρτών συστήματος καταγραφής παρουσίας υπαλλήλων Δ.Δράμας, με απευθείας ανάθεση.

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014
image_print