1

Προμήθεια καρτών συστήματος καταγραφής παρουσίας υπαλλήλων Δ.Δράμας, με απευθείας ανάθεση.