Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μασκών για τους μαθητές Πρωτο/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print