Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ “Α.Π.Κ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ” & ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021
image_print