Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
image_print