Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print