Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τρίτη, 31 Ιαν 2017
image_print