Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΙΤΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
image_print