ΣΙΤΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ