Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018).

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
image_print