1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018).