Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Βεβαίωση ποσοστού 40% επί του αμφισβητούμενου ποσού λόγω άσκησης προσφυγής – Πέτρος Διαμαντής

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print