Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης/24-06-2020 Κατεπείγουσας Δια Περιφοράς(μέσω ηλ.ταχυδρομείου και δηλώσεων) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ