Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 17ης /25-09-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ