Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 17ης /25-09-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ